ban nen hung phu cty 8 ban nen hong loan d26 ban nen khu cuu long ban nen khu cuu long ban nha can tho
1 2 3 4 5

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

* Quyết định phê duyệt công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ KDC Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến KDC Cửu Long


Cần Thơ, ngày 21 tháng 3 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường An Khánh, quận Ninh Kiều và phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đấu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 432/TTr- SGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long, với các nội dung như sau:
1. Tên công trình: Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:
a) Nhóm dự án: nhóm C
b) Loại công trình: loại công trình giao thông.
c) Cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ.
Địa chỉ: số 53 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

4. Địa điểm xây dựng: phường An Khánh, quận Ninh Kiều và phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước (Ngân sách thành phố Cần Thơ quản lý, đầu tư theo Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu hồi kế hoach vốn ứng trước, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017).

6. Nhà thầu khảo sát địa chất: Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn – Kiểm định xây dựng & môi trường GCE.

7. Nhà thầu khảo sát địa hình, thiết kế công trình xây dựng và dự toán: Viện Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam.

9. Quy mô và các giải pháp thiết kế chủ yếu của tuyến đường về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác:
a) Quy mô:
- Tổng chiều dài tuyến: L=176,5m (bao gồm cả cầu và đường dẫn vào cầu).
- Điểm đầu tuyến: tại cuối đường Trần Bạch Đằng.
- Điểm cuối tuyến: tại mép mặt đường lộ nhựa cặp rạch Bà Bộ thuộc khu Làng hoa. Phần đường kết nối tới ranh Khu tái định cư Cửu Long do nhà đầu tư thực hiện.
- Chiều dài phần cầu: L=18m.
- Chiều dài phần đường đầu cầu phía mố MA: L = 60m (trong đó đoạn dốc là 36m).
- Chiều dài phần đường đầu cầu phía mố MB: L = 98,5m (trong đó đoạn dốc là 55,25m).
- Vận tốc thiết kế ≥ 40km/h.
- Tải trọng thiết kế 0,65HL93, người đi bộ 3x10-3 MPa.
- Khổ thông thuyền đứng: 2,5m; khổ thông thuyền ngang: 10,0m.
b) Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
- Phần cầu:
+ Kết cấu nhịp: cầu thép dạng NT4,5HG mạ kẽm: L = 18,12m.
+ Khổ ngang cầu: L = 2 x 4,5m = 9,0m (lề bộ hành 1m, làn xe cơ giới 3,5m).
+ Kết cấu phần dưới: mố cầu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M.300 đặt trên hệ cọc bê tông cốt thép đá 1x2 M.300 (kích thước cọc 35x35cm, chiều dài cọc dự kiến 34m, mỗi mố đóng 11 cọc); bản quá độ bằng bêtông cốt thép đá 1x2 M.300 dày 0,3m.
- Phần đường vào cầu và đường đấu nối:
+ Phần đường đầu cầu phía mố MA dài 60m (trong đó đoạn dốc là 36m), mặt đường đoạn vuốt dốc rộng 8m, mặt đường đoạn đường dẫn còn lại rộng từ 8-14m, độ dốc dọc đường đầu cầu là 6% , độ dốc ngang mặt đường i=2%; lề đường rộng 2m, độ dốc ngang lề đường i=1%; mái taluy đường đầu cầu đoạn lát đan bê tônglà 1:1,25 và đoạn đáp đất là 1 : 1,5.
+ Phần đường đầu cầu phía mố MB dài 97,49m (trong đó đoạn dốc là 51,18m và đường đấu nối dài 46,31m), đường đầu mặt đường rộng 8m, Bố trí đoạn chuyển tiếp mặt đường từ 9,6m – 8m dài 20m, độ dốc dọc đường đầu cầu là 4%, độ dốc ngang mặt đường i=2%; lề đường rộng 2m, độ dốc ngang lề đường i=1% (dốc về phía lòng đường); mái taluy đường đầu cầu đoạn lát đan bê tông là i=1:1,25 và đoạn đắp đất là i=1:1,5.
- Kết cấu mặt đường:
+ Thảm bê tông nhựa nóng hạt mịn C12,5 dày 5cm, Eyc ≥ 177 MPa. + Tưới nhựa lót tiêu chuẩn 0,5kg/m2.
+ Thảm bê tông nhựa nóng hạt trung C19 dày 7cm, Eyc ≥ 161 MPa. + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2.
+ Lớp CPĐD loại I (Dmax ≥ 25mm) dày 20cm (Eyc ≥ 142 MPa).
+ Lớp CPĐD loại II (Dmax ≥ 37,5mm) dày 25cm (Eyc ≥ 94 MPa).
+ Lớp cát đen dày 50cm đầm chặt K=0,98 (E0 ≥ 40 MPa).
- Kết cấu vỉa hè:
+ Lót gạch Terrazzo (400x400) dày 3cm.
+ Lớp vữa M100 dày 3cm.
+ Đá dăm lót dày 10cm.
+ Nền đầm chặt K≥0,90.
- Đắp đất lề đường mái taluy 1:1,25, đầm chặt K ≥ 0,90.
- Thoát nước:
+ Chiều dài tuyến cống Ø1000 dài: 196m (trong đó nhánh 1 dài 98m, nhánh 2 dài 98,0m).
+ Độ dốc cống i=0,25%.
+ Hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, bên dưới đá 4x6, gia cố gối cống bằng cừ tràm đường kính ngọn Ø4,2cm, L = 4,0m, đóng 25 cây/m2 .
+ Cống Ø1000 vỉa hè kết cấu bê tông cốt thép đúc ly tâm H10.
+ Hướng thoát nước về rạch Bà Bộ.
+ Cửa xả lát rọ đá thép mạ kẽm bọc PVC kích thước 1x2x0,3(m).
+ Gối cống đúc bê tông đá 1x2 mác 200, bên dưới đá 4x6, gia cố gối cống bằng cừ tràm đường kính ngọn Ø4.2cm, L = 4,0m, đóng 25 cây/m2.
- Điện chiếu sáng:
+ Nguồn cung cấp được đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực. Toàn bộ thiết bị điều khiển hệ thống điện được đặt trong tủ điều khiển và được điều khiển theo hai chế độ, loại cáp cấp nguồn cho tủ là Cu/XLPE/PVC CXV 3x10mm2.
+ Trụ đèn chiếu sáng sử dụng cột côn bằng ống sắt mạ kẽm, kiểu tròn, dài 8m, bề dày ống 3,5mm dạng hình trụ côn, đường kính đáy trụ 169mm, đường kính đầu trụ 74 mm. Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200 kích thước 0,7x0,55x0,8(m), khung móng cột M16x500x4 uốn hình L (100mm) nằm trong bê tông phần đầu ven răng nhô cao khỏi móng để gắn đai ốc cố định mặt bích với trụ đèn. Nguồn cung điện từ tủ hạ thế đến các trụ đèn bằng dây 3x10mm2 và được đặt trong ống nhựa xuắn HDPE Ø40/30.
+ Tại mỗi trụ, sử dụng 01 cọc tiếp đất bằng sắt Ø16, L= 2.400mm, dây tiếp đất sử dụng cáp đồng trần tiết diện 16mm2, được luồn trong thân trụ đấu nối vào vị trí tiếp đất trong thân trụ.
+ Đèn chiếu sáng là loại đèn đường phố 2 cấp công suất HPS 250/150W.
- An toàn giao thông: hệ thống biển báo được thiết kế hoàn chỉnh, sử dụng biển phản quang bố trí hai đầu cầu; bố trí tường hộ lan mềm trên phần lề của đường dẫn vào cầu dài 35m mỗi bên.
10. Giá trị dự toán xây dựng công trình : 9.730.398.733 đồng. (Chín tỷ, bảy trăm ba mươi triệu, ba trăm tám mươi chín nghìn, bảy trăm ba
mươi ba đồng).


11. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước (Ngân sách thành phố Cần Thơ quản lý, đầu tư theo Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu hồi kế hoach vốn ứng trước, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017).
12. Thời gian thực hiện: năm 2016 – 2018.
13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
14. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: theo Khung quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đính kèm.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D); - Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT. LNQ.
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

nguồn: cantho.gov.vn

NHÀ CHO THUÊ


NHÀ ĐANG BÁN


NỀN ĐẤT ĐANG BÁN